Ochrana osobních údajů a dat dle GDPR

Ochrana osobních údajů a dat dle GDPR

Společnost FinanceModul s.r.o. poskytuje služby výhradně tuzemským podnikatelským subjektům (firmám a společnostem zapsaným v českém obchodním rejstříku).

Společnost FinanceModul s.r.o. nezpracovává elektronicky ani jiným způsobem osobní údaje soukromých a fyzických osob, jako zákazníků a uživatelů.

S odvoláním na znění:

Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679

tak nezpracovává:

ze kterého jinak tyto povinnosti vyplývají.

Společnost FinanceModul s.r.o. zpracovává osobní data soukromých a fyzických osob svých zaměstnanců podle Směrnice o ochraně osobních údajů, která je všem dotčeným osobám k dispozici v sídle společnosti FinanceModul s.r.o.

V Plzni, 25.5.2018